ZMIANA OBSŁUGI SERWISOWEJ KAS I DRUKAREK FISKALNYCH NOVITUS
Zgodnie z §14, ust.3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujacych (Dz.U. z dnia 15 marca 2013 poz.363) producent krajowy lub importer wyraża zgodę na zmianę obsługi serwisowej. Do 7 dni od zmiany serwisu podatnik zawiadamia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

pdfZmiana serwisu – druk