PS 4000 E  novitus_logo_basic_0-Kopia (6)NOWA HOMOLOGACJA GUM karta (1)

img94_0 to najwyższy standard fiskalnych kas systemowych na rynku. Jest pierwszą w Polsce kasą systemową typu ECR realizującą zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych. Przeznaczeniem PS 4000 E są duże placówki handlowe i supermarkety.
* Możliwość zaprogramowania do 60 000 towarów
* Możliwość zaprogramowania 5 000 kodów dowiązanych
* Wydruk dowolnego logo graficznego użytkownika w nagłówku paragonu
* Funkcja drukowania NIPu nabywcy na paragonie. Można również wydrukować PESEL,  REGON lub dowolny inny Identyfikator Nabywcy
* Możliwość oprogramowania 129 (30 x 4 + 9) klawiszy jako klawisze kodów bezpośrednich lub  jako klawisze funkcyjne
* Klawiszom funkcyjnym można przypisać dowolną z 77 dostępnych funkcji menu kasy
* Prowadzenie przez kasę stanów magazynowych zaprogramowanych towarów
* Bateria wewnętrzna pozwalająca na pracę bez zasilania zewnętrznego
* Alfanumeryczny wyświetlacz obsługi LCD, wyświetlający tekstowe komunikaty w  zależności od  wersji kasy: 4×20 lub 2×20 znaków
* Alfanumeryczny wyświetlacz klienta LCD
* Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu
* Ewidencja pracy 50 kasjerów
* Ewidencja pracy 30 sprzedawców
* Kontrola dostępu kasjerów identyfikowanych nazwą (nazwiskiem) za pomocą  haseł  i/lub  elektronicznych kluczy kasjerskich (zbliżeniowych)
* Nazwa towarów do 40 znaków (liter i cyfr)
* Duża ilość różnych raportów
* Udzielanie rabatów z użyciem kart rabatowych z kodem kreskowym
* Rejestracja 8 rodzajów wbudowanych oraz 5 programowalnych form płatności
* Możliwość połączenia z siecią Ethernet
* Współpraca z komputerem (złącze RS232, LAN)
* Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych) poprzez złącze RS232
* Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną
* Współpraca z terminalem płatniczym EFT
* Współpraca z Pin-Padem
* Współpraca z drukarką zamówień (kuchenną)
* Współpraca z modemem
* Sterowanie szufladą na pieniądze
* Serwer wydruku – wysyłanie „on-line” na zdalny komputer danych drukowanych  przez  drukarkę kasy
* Możliwość równoczesnej współpracy z kilkoma skanerami i kilkoma wagami
* Współpraca z programami komputerowymi
* Dołączone do kasy programy: NEArch (do odczytu kopii elektronicznej) oraz  NFRaport (do  odczytu danych z pamięci fiskalnej)
* Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
* Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu
* Możliwość komunikacji z kasą za pośrednictwem serwera FTP
* Funkcja sprawdzarki cen towarów
* Funkcja inwentaryzatora
* Możliwość dodania dodatkowego opisu do towaru na paragonie

 

pdfInstrukcja obsługi ps4000 e