Kto i kiedy musi kupić kasę fiskalną w 2013r. i 2014r.
Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących :
pdf
RMF z dn. 29.11.2012


Nowe zasady prowadzenia serwisu i ewidencji przez podatnika
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących
pdf
RMF z dn. 15.03.2013


Nowe kryteria i warunki techniczne jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz nazwy towarów i usług na paragonach
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r
pdf
RMG z dn. 27.08.2013


Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie jednoznacznej identyfikacji na paragonach, która pozwala podatnikom na wpisywanie ogólnych nazw towarów i usług w kasach rejestrujących
Interpretacja ogólna MF: wystarczy ogólna nazwa towaru lub usługi
pdfInterpretacja ogólna – jednoznaczna nazwa


Kto musi kupić kasę fiskalną w 2015r.
Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 4 listopada 2014r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących :
pdfRMF z dn. 04.11.2014