PONOWNA LEGALIZACJA WAG
Obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej, spoczywa na użytkowniku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wagę należy poddać legalizacji ponownej w przypadku:
• końca terminu zgłoszenia wagi po raz pierwszy do legalizacji ponownej
• końca okresu ważności legalizacji ponownej
• po naprawie wagi
• w przypadku gdy cechy legalizacji są zerwane lub uszkodzone

pdfDaty legalizacji wag