Zawiadomienie do U.S. o miejscu instalacji i liczbie kas fiskalnych :
Pismo składamy do Urzędu Skarbowego najpóźniej 1 dzień przed fiskalizacją kasy fiskalnej, w celu odliczenia 90% wartości netto urządzenia (nie więcej niż 700 zł)
pdfZgłoszenie przed fiskalizacją


Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy fiskalnej :
pdf
Zgłoszenie aktualizacja podatnika


Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej :
pdf
Protokół anulowania sprzedaży


Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy :
pdf
Wniosek o odczyt pamięci fiskalnej


VAT marża w kasach fiskalnych :
pdf
Procedura marży


Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej :
Pismo składamy jeśli firma nie jest płatnikiem podatku VAT, po fiskalizacji kasy rejestrującej, do US wraz z potwierdzeniem zakupu (faktura VAT)
pdfWniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej